7/7/59

วัสดุเสารั้วคาวบอย


วัสดุ เสารั้วคาวบอย - คานรั้วคาวบอย  สูงแบบ 2 ชั้น
เสา  ขนาด 6"x6"x135 cm.   นน. 65 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.

วัสดุ เสารั้วคาวบอย - คานรั้วคาวบอย  สูงแบบ 3 ชั้น
เสา  ขนาด 6"x6"x170 cm.   นน. 80 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.

วัสดุ เสารั้วคาวบอย - คานรั้วคาวบอย  สูงแบบ 4 ชั้น
เสา  ขนาด 6"x6"x200 cm.   นน. 95 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.

7/8/58

เขาชีจรรย์

งานติดตั้งรั้วคาวบอย  แบบ 2 ชั้น
สถานที่  ลาดจอดรถ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์  
รั้วคาวบอย แบบ 2 ชั้น สูงจากพื้น 85 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x135 cm.   นน. 65 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.
ราคารั้วคาวบอยพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 500 บาทต่อเมตร 
(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)
ติดต่อ โทร 08-7240-6046 สุรีมาส   Line : cowboy-fence

Email : Cowboyfence@gmail.com   

12/7/58

รั้วคาวบอย วัดพลวง

งานติดตั้งรั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น สูง 120 ซม.
สถานที่  วัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
รั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น สูงจากพื้น 120 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x170 cm.  นน. 80 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.
ราคารั้วคาวบอยพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 600 บาทต่อเมตร 
(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)
ติดต่อ โทร 08-7240-6046  สุรีมาส  Line : cowboy-fenceEmail : Cowboyfence@gmail.com   

งานคลองหก รังสิต

งานติดตั้งรั้วคาวบอย  แบบ 2 ชั้น
สถานที่  คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
รั้วคาวบอย แบบ ชั้น สูงจากพื้น 85 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x135 cm.   นน. 65 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.
ราคารั้วคาวบอยพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 500 บาทต่อเมตร 
(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ติดต่อ โทร 08-7240-6046 สุรีมาส   Line : cowboy-fence
Email : Cowboyfence@gmail.com   

รั้วคาวบอย วัดพลวง

งานติดตั้งรั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น สูง 120 ซม.
สถานที่  วัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
รั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น สูงจากพื้น 120 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x170 cm.  นน. 80 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.
ราคารั้วคาวบอยพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 600 บาทต่อเมตร 
(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)


ติดต่อ โทร 08-7240-6046  สุรีมาส  Line : cowboy-fence

Email : Cowboyfence@gmail.com   

1/2/58

รั้วคาวบอย waterside ชลบุรี

ผลงานการติดตั้งรั้วคาวบอย แบบ 2 ชั้น
สถานที่ Waterside (ติดสนามกอล์ฟ พัทยาคันทรีคลับ)
จ.ชลบุรีรั้วคาวบอย แบบ 2 ชั้น สูงจากพื้น 85 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x135 cm.  นน. 65 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.

ราคาพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 500 บาทต่อเมตร 
(ยังไม่รวมค่าขนส่ง)
ติดต่อ โทร 08-7240-6046  สุรีมาส  Line : cowboy-fence
Email : Cowboyfence@gmail.com   19/1/58

รั้วคาวบอย 3 ชัน

รั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น สูงจากพื้น 120 ซม.

เสา ขนาด 6"x6"x170 cm.  นน. 80 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.

รั้วคาวบอย แบบ ชั้น สูงจากพื้น 120 ซม.

ราคารั้วคาวบอยพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 
600 บาทต่อเมตร 
(ไม่รวมค่าขนส่งคิดเป็นเที่ยวบรรทุก)


ติดต่อ โทร 08-7240-6046  สุรีมาส  Line : cowboy-fence
Email : Cowboyfence@gmail.com   

8/9/57

รั้วคาวบอย เขาแคน ปากช่องงานติดตั้งรั้วคาวบอยแบบ 2 ชั้น 

สถานที่  สวนสาธารณเขาแคน ปากช่อง

รั้วคาวบอย แบบ 2 ชั้น สูงจากพื้น 85 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x135 cm.  นน. 65 กก.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm. นน. 46 กก.

ราคารั้วคาวบอยพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 500 บาทต่อเมตร (ไม่รวมค่าขนส่ง)

ติดต่อ โทร 08-7240-6046  สุรีมาส  
Line : cowboy-fence
Email : Cowboyfence@gmail.com   

17/4/57

รั้วแบบ 2 ชั้น โตเกียวคันทรีอินน์

รั้วคาวบอย แบบ 2 ชั้น สูงจากพื้น 85 ซม.
ราคาพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 500 บาทต่อเมตร (ไม่รวมค่าขนส่ง)
ติดต่อ โทร 08-7240-6046  สุรีมาส
Email : Cowboyfence@gmail.com   Line : cowboy-fence


รั้วคาวบอยแบบ 2 ชั้น สูง 85 ซม.
เสา ขนาด 6"x6"x135 cm.
คาน ขนาด 5"x2.5"x250 cm.

27/1/57

รั้วแบบ 3 ชั้น

รั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น สูงจากพื้น 120 ซม.
ราคาพร้อมการติดตั้งและทาสีขาว 600 บาทต่อเมตร (ไม่รวมค่าขนส่ง)
ติดต่อ โทร 08-72406046  สุรีมาส
Email : Cowboyfence@gmail.com   Line : cowboy-fence


24/6/56

ราคารั้วคาวบอย พร้อมการติดตั้ง

ราคารั้วคาวบอย พร้อมการติดตั้ง คิดราคาเป็นเมตร ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 08-7240-6046 สุรีมาส
Line : cowboy-fence   
Email : Cowboyfence@gmail.com